Syllabus

Amhrán Beirte nó Amhrán Tríréid

Syllabus ID: 2.05

Competition: D'amhránaithe atá os cionn 11 bhliain d'aois agus faoi 18 mbliana d'aois. For singers over 11 and under 18 years of age.

1st Prize: Bonn óir Gold medals

2nd Prize: Bonn airgid Silver medals

Test Pieces 2025

Dhá amhrán dhá pháirt nó trí pháirt i nGaeilge de rogha na n-iomaitheoirí, ceann mall agus ceann mear, agus iad le tionlacan pianó nó gan é. Ní mór do na hiomaitheoirí a dtionlacaí féin a bheith acu más gá tionlacaí.

Two two-part or three-part songs of competitors’ own choice in Irish, one slow and one fast, with or without piano accompaniment. Competitors must provide their own accompanist if required.

NB: Cinntigh, le do thoil, go gcuirtear na dréachtaí ar fad a roghnaíonn na hiomaitheoirí isteach tráth na hiontrála mar ní cheadófar aon athrú ar an rogha ceoil tar éis spriocdháta iontrála an chomórtais.

NB: Please ensure that all own choice pieces are submitted at time of entry, as no change of repertoire will be allowed after competition entry deadlin

Feis Ceoil, Ireland's largest classical music competition. Supported by the RDS ©2024