Syllabus

Buachaillí

Syllabus ID: 4.06

Competition: Do bhuachaillí atá os cionn 8 mbliana d'aois agus faoi 15 bliana d'aois. For boys over 8 and under 15 years of age.

1st Prize: Bonn óir Gold medal

2nd Prize: Bonn airgid Silver medal

Test Pieces 2025

Dhá amhrán chodarsnacha i nGaeilge de rogha an iomaitheora agus iad le tionlacan pianó nó gan é.
Two contrasting songs in Irish of competitor’s own choice with or without piano accompaniment.

Ní mór do na hiomaitheoirí a dtionlacaí féin a bheith acu más gá tionlacaí.
Competitors must provide their own accompanist if required.

NB: Cinntigh, le do thoil, go gcuirtear na dréachtaí ar fad a roghnaíonn na hiomaitheoirí isteach tráth na hiontrála mar ní cheadófar aon athrú ar an rogha ceoil tar éis spriocdháta iontrála an chomórtais.

NB: Please ensure that all own choice pieces are submitted at time of entry, as no change of repertoire will be allowed after competition entry deadline.

Feis Ceoil, Ireland's largest classical music competition. Supported by the RDS ©2024