Syllabus

Cóir Aon Ghutha

Syllabus ID: 1.20

Competition: Corn Kingston a bhronn Ruairí Brugha. Do chóireacha bhunscoile, 16-75 dalta, faoi 13 bliana d'aois (For primary school choirs, minimum 16, maximum 75 pupils under 13 years of age.).

Test Pieces 2019

Dhá amhráin, aon pháirte, as Gaeilge, de rogha na n-iomaitheoirí, i gcodarsnacht lena chéile, agus iad le tionlacan pianó nó gan é. Is ceadmhach úsaid a bhaint as sólfá tonach. (Two unison songs in Irish of competitors' own choice, with or without piano accompaniment. Tonic solfa permitted).

NB: Please ensure that all own choice pieces are submitted at time of entry, as no change of repertoire will be allowed after competition entry deadline.

The winner of this competition is eligible to compete for the ESB Feis Ceoil Choir of the Year €3,000 award and trophy.

Entrance Fees: €70.00

Date: 02 April 2019

Time: 2.30pm

Venue: St. Bartholomew's Church

Adjudicator: Seán Mac Liam

1st Prize: Corn. Teastas don stiúrthoir (Cup & Certificate to Conductor)

2nd Prize: Teastas don stiúrthoir (Certificate to Conductor)

Entries to Feis Ceoil 2019 are now closed.

Feis Ceoil 2019