Syllabus

Corn Hardebec

Syllabus ID: 1.06

Competition: Corn a bhronn an fo-choiste le ceol Gaelach de thairbhe sintiús Gael ar mór acu saothar Charl Hardebec ar son cheol na hÉireann. Do chóireacha trí nó ceithre pháirt, 12*-60 duine os cionn 16 bliana d'aois. For three- or four-part choirs, minimum 12*, maximum 60 people over 16 years

Test Pieces 2022

Dhá dhréacht Ghaelacha, de rogha na n-iomaitheoirí, agus iad i gcodarsnacht lena chéile. Is ceadmhach úsaid a bhaint as sólfa tonach.

Two contrasting pieces in Irish of competitors' own choice. Tonic solfa permitted.

Duais speisialta: €100 arna bhronnadh ag Oilibhéar ÓhEidhin don léiriú is fearr ar dhréacht úrnua a cumadh ó 1980.

A special prize of €100, presented by Oliver Hynes, for the best performance of an original work written since 1980.

* Please note: In 2022, the minimum number for members of a choir is 12. We require that the approximate number of members of your choir be indicated on your competition entry form.

Competition conditions may be amended, depending on Covid-19 restrictions, closer to the competition date.

Entrance Fees: €70.00

1st Prize: An Corn agus Teastas don stiúrthóir

2nd Prize: Teastas don stiúrthóir.

Feis Ceoil, Ireland's largest classical music competition. Supported by the RDS ©2022