Syllabus

Corn Hardebec

Syllabus ID: 1.06

Competition: Corn a bhronn an fo-choiste le ceol Gaelach de thairbhe sintiús Gael ar mór acu saothar Charl Hardebec ar son cheol na hÉireann. Do chóireacha trí nó ceithre pháirt, 16-60 duine os cionn 16 bliana d'aois. (For three- or four-part choirs, minimum 16, maximum 60 people over 16 years)

Test Pieces 2021

Dhá dhréacht Ghaelacha, de rogha na n-iomaitheoirí, agus iad i gcodarsnacht lena chéile. Is ceadmhach úsaid a bhaint as sólfa tonach. (Two contrasting pieces in Irish of competitors' own choice. Tonic solfa permitted).

Duais speisialta: €100 arna bhronnadh ag Oilibhéar ÓhEidhin don léiriú is fearr ar dhréacht ÚRNUA a cumadh ó 1980.

(A special prize of €100, presented by Oliver Hynes, for the best performance of an ORIGINAL work written since 1980).

NB: Please ensure that all own choice pieces are submitted at time of entry, as no change of repertoire will be allowed after competition entry deadline.

1st Prize: An Corn agus Teastas don stiúrthóir

2nd Prize: Teastas don stiúrthóir.

Entries to Feis Ceoil 2021 are opening 19 October 2020 at 08:30!

Feis Ceoil, Ireland's largest classical music competition. Supported by the RDS ©2020