Syllabus

Corn Hardebec

Syllabus ID: 1.06

Competition: Corn a bhronn an fochoiste le ceol Gaelach de thairbhe shíntiúis Gael ar mór acu saothar Charl Hardebec ar son cheol na hÉireann Do chóir trí pháirt nó ceithre pháirt, íosmhéid 16 amhránaí, uasmhéid 60 amhránaí os cionn 16 bliana d'aois For three- or four-part choirs, minimum 16, maximum 60 singers over 16 years

1st Prize: Corn agus teastas don stiúrthóir. Cup and certificate to conductor

2nd Prize: Teastas don stiúrthóir. Certificate to conductor

Test Pieces 2024

Dhá dhréacht chodarsnacha i nGaeilge de rogha na n-iomaitheoirí
Two contrasting pieces in Irish of competitors’ own choice

 

Duais speisialta: 100 a bhronn Oilibhéar Ó hEidhin don léiriú is fearr ar dhréacht úrnua a cumadh ó 1999 anall

Special Prize: 100, presented by Oliver Hynes, for the best performance of an original work written since 1999

NB: Cinntigh, le do thoil, go gcuirtear na dréachtaí ar fad a roghnaíonn na hiomaitheoirí isteach tráth na hiontrála mar ní cheadófar aon athrú ar an rogha ceoil tar éis spriocdháta iontrála an chomórtais.

NB: Please ensure that all own choice pieces are submitted at time of entry, as no change of repertoire will be allowed after competition entry deadline

Entrance Fees: €70.00

 Entries to Feis Ceoil 2024 are now closed!!

Feis Ceoil, Ireland's largest classical music competition. Supported by the RDS ©2024