3.30 Corn Cuimneacháin Mhic Cathmhaoil

Adjudication for 3.30 Corn Cuimneach√°in Mhic Cathmhaoil

Test Pieces 2022

Dhá amhráin Ghaelacha de rogha an iomaitheora a chanadh agus iad i gcodarsnacht lena chéile. Beidh an Corn i seilbh an té a bhuann é go ceann bliana.  Is ceadmhach úsáid a bhaint as sólfa tonach.  Ní mór d'iomaitheoirí a dtionlacaí féin a bheith acu más gá.

Two contrasting Irish songs (in Irish) of competitors' own choice, with or without piano accompaniment. Tonic sol-fa permitted. Competitiors must provide their own accompanist if necessary.

NB: Please ensure that all own choice pieces are submitted at time of entry, as no change of repertoire will be allowed after competition entry deadline.